OnTopic Logo

29 juni 2019

OnTopic - Aankondiging einde van de dienst

In 2013 startten we met het ontwikkelen van OnTopic: een online vergaderplatform waarmee we een eind wilden maken aan 'slecht vergaderen'. We zijn er trots op dat tientallen organisaties OnTopic de afgelopen jaren ontdekten en met veel plezier gebruikten. Desondanks is OnTopic niet uitgegroeid tot een winstgevend product. Daarom zien we ons gedwongen om onze activiteiten te beëindigen. Per 1 oktober 2019 zal OnTopic ophouden te bestaan. Tot die tijd blijft de dienst gewoon beschikbaar.

Gebruikers van OnTopic kunnen hun vergaderhistorie veiligstellen. De mogelijkheid om agenda's / verslagen (inclusief bijlagen) te downloaden, bestond al. Deze nu ook beschikbaar in het overzicht van vergaderingen (de 'tijdlijn'). Zo is het mogelijk om besprekingen te downloaden zonder ze een voor een te openen.

Gebruikers van OnTopic ontvangen van ons nog enkele herinneringen via de mail en via berichten in OnTopic. Het beëindigen van de service wordt ook aangekondigd op onze website, Facebook en Twitter. Alle abonnementen eindigen automatisch per 1 oktober. Alle gegevens worden dan vernietigd, inclusief backups. Gebruikers die vooruit hebben betaald tot ná 1 oktober ontvangen van ons automatisch een creditfactuur.


OnTopic - End Of Service Announcement

In 2013 we started developing OnTopic: an online meeting platform with which we wanted to put an end to 'bad meetings'. We are proud that dozens of organizations discovered and used OnTopic with great pleasure. Yet, OnTopic has not become a profitable product. That is why we are forced to end our activities. OnTopic will cease to exist on 1 October 2019. Until then, the service will remain available.

Users can safeguard their meeting history. The possibility to download agendas and reports (including attachments) already existed. This function is now also available in the overview of meetings (the 'timeline'). This way, users can download meetings without opening them one by one.

Users will receive a few reminders from us via e-mail and via messages in OnTopic. The termination of the service is also announced on our website, Facebook and Twitter. All subscriptions automatically end on October 1. All data will be destroyed, including backups. Subscribers who paid in advance until after 1 October will automatically receive a credit invoice from us.